Sigorta kefalet senetleri teminat olabilecek

Sigortacılık alanında yeni bir kararla, teminatlara yeni bir çeşit daha katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın hazırladığı “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Para yahut teminat mektubunun yanı sıra kullanılacak

Buna nazaran, teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin, menkul mal satışlarında para yahut teminat mektubunun yanında teminat olarak alınabilmesine imkan sağlandı.

“Vergi borcu yoktur” dokümanına istisna

Ayrıca, kimi süreç ve ödemelerin yapılabilmesi için “vergi dairelerine borcun bulunmadığına” dair doküman aranılması uygulamasına istisnalar getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve faaliyetler kapsamında vilayet özel yönetimi, belediye ve köylere yapacakları takviye ödemelerinde vergi dairesine borcun bulunmadığına dair evrak aranılması zaruriliği kaldırıldı.

Böylelikle, bakanlıkların, özel bütçeli kuruluşların, yatırım izleme ve uyum başkanlıkları üzere kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli yönetimlere proje ve faaliyetler karşılığında yapacakları takviye ödemelerinde, bu mahalli yönetimlerin vergi dairesine borçlarının bulunmadığına dair doküman aranmayacak.

Toplu taşıma ödemelerinin evrakta gösterilmesine gerek olmayacak

Diğer bir istisna kapsamında ise borcun bulunmadığına dair evrak arayan kurum ve kuruluşların işçilerinin toplu taşıma araçlarıyla taşınması için ulaşım kartlarına yönelik yapacakları ödemelerde bu evraka gerek olmayacak.

Yorum yapın